การเดินเมนไฟฟ้ามาจ่ายแอร์ระบบvrvทำอย่างไร?

Published on Monday, 23 February 2015 00:00
Written by เชาว์ สุนทรศารทูล บริษัทสยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด
Hits: 20139

 

 สำหรับท่านที่เป็นผู้ติดตั้งระบบ vrv สำหรับผู้เริ่มต้นอาจมีคำถามเกี่ยวกับการเดินเมนไฟฟ้ามาจ่ายเข้าชุดคอยล์ร้อน cdu กับชุดคอยล์เย็น fcu ว่าต้องทำอย่างไร ข้อแนะนำที่ถูกต้องของทางผู้ผลิตแนะนำแบบไหน อย่างไร วันนี้ขออนุญาติมาขยายความครับ เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องนะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วก็อาจข้ามบทความนี้เลยก็ได้เลยครับก่อนอื่น เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วขอนำ ภาพจาก engineering data book มาให้ดูกันก่อนครับ สมมุติว่ามี 3 ตู้ติดกันเป็น 1 ระบบ

แบบที่ 1

สรุปแบบที่1 เรียกว่า จ่ายไฟแบบแยกตู้กันไปเลย

1.1 จากแหล่งจ่ายไฟหลัก 3 เฟสที่มาจ่ายชุดคอยล์ร้อน เข้าสู่ safty switch ของชุดคอยล์ร้อน แยกเป็น 3 ชุด โดย ขนาด safety switch คำนวณจากเครื่องคอยล์ร้อนตู้ใครตู้มันเลยครับ

1.2 ระหว่างตู้ชุดคอยล์ร้อน เดินสายส่งสัญญาญเชื่อมระหว่างกันผ่าน พอร์ต q1 q2 ที่เครื่องเข้าหากันเพื่อให้ 3 ตู้รู้จักกันและช่วยกันทำงานเป็นหนึ่งระบบ สำหรับตู้ที่เป็นชุด master หรือหัวหน้าให้เดินสายส่งสัญญาณจาก พอร์ต f1 f2 ไปหาชุดคอยล์เย็นตัวแรกของระบบ ตามรูปครับ

1.3จากแหล่งจ่ายไฟหลัก 1 เฟสที่มาจ่ายชุดคอยล์เย็น ลากสายไฟมาทิ้งไว้ที่ชุดคอยล์เย็นแต่ละเครื่อง พร้อมเดินสายส่งสัญญาณจากชุดคอยล์เย็นตัวแรก ต่อไปยัง ชุดคอยล์เย็นตัวที่ 2 ไป 3 ไป 4 เป็นขบวนรถไฟกันไป ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับ

 

แบบที่ 2

สรุปแบบที่2 เรียกว่า จ่ายไฟแบบอนุกรม รวม3ตู้เมนเดียว

2.1  จากแหล่งจ่ายไฟหลัก 3 เฟสที่มาจ่ายชุดคอยล์ร้อน เข้าสู่ชุด safty switch ที่รวมเป็นอันเดียว  โดย ขนาด safety switch  คำนวณรวมจากเครื่องคอยล์ร้อนทั้ง 3 ตู้

2.2 เมนไฟจากตู้ safty switch รวม เดินไปจ่ายที่ชุดคอยล์ร้อนตู้แรก สมมุติว่าจ่าย 100% จากตู้แรกไปตู้สองก็เท่ากับ 100%-ตู้1 จากตู้สองไปตู้สาม ก็เท่ากับ 100%-ตู้ 1-ตู้สอง เอ งงไหมครับ ก็คำนวณขนาดสายไฟตามสัดส่วนเลยระหว่างตู้คอยล์ร้อนตามที่ลบกัน

2.3 ส่วนเมนไฟฟ้าที่จ่ายชุดคอยล์เย็นก็ทำเหมือนแบบที่ 1 ครับ รวมไปถึงชุดส่งสัญญาณสายคอนโทรลก็ทำเหมือนแบบที่ 1 ครับ