เดินสายรีโมทและการพ่วงรีโมทของระบบvrvทำอย่างไร?

สวัสดีครับ วันนี้มีประเด็นที่ทางช่างติดตั้งระบบ vrvได้สอบถามมาทางผมเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับถ้าเคยผ่านการอบรมการติดตั้งระบบ vrv ที่บริษัทสยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด เราจัดการอบรมแบบ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง เรียกว่า vrv open school มีหลักสูตร basic 1 วัน intermidiate 1 วัน และหลักสูตร advance อีก 1 วันครับ เรื่องที่จะพูดถึงเป็นเรื่องการเดินสายควบคุมจากชุดคอยล์เย็นไปยังชุด remote แบบต่างๆครับ รูปที่นำมาอธิบายนำมาจาก vrv open school ขอให้เครดิตทางผู้อบรมครับมาดูทีละแบบกัน

แบบที่ 1. เป็นการเดินตามแบบปกติ 1 แฟนคอยล์ 1 รีโมท

แบบที่ 2. กรณี 1 แฟนคอยล์ มี รีโมทมีสาย 2 จุด

แบบที่ 3. กรณีต่อพ่วงรีโมท แฟนคอยล์ หลายเครื่อง(สูงสุด 16 เครื่อง)ให้ใช้เพียง1 รีโมท

แบบที่ 4. กรณีชุดแฟนคอยล์ 1 ตัวต่อเข้ากับรีโมท 2 ตัวใช้ทั้งรีโมทมีสายและไร้สาย

แบบที่ 5. กรณี ชุด แฟนคอยล์ทั้งหมดควบคุมจาก 1 รีโมทคอนโทรลส่วนกลาง เช่น ITC,ITM I Manager,Bacnet