การติดตั้งระบบvrv ตอนที่1 สเป็คท่อและการจัดเก็บท่อทองแดง

ตอนที่ 1.สเป็คท่องานระบบแอร์ vrv/vrf และการเลือกใช้ท่อทองแดงที่ถูกต้องใน การติดตั้งแอร์ ระบบ vrv /ระบบแอร์ vrf

     ระบบปรับอากาศแบบ vrv/vrf มีข้อกำหนดการใช้ท่อทองแดงที่เคร่งครัดมาก เนื่องจากระบบvrv มีการใช้น้ำยาทำความเย็น R-410a ซึ่งเป็นน้ำยาทำความเย็นที่มีแรงดันค่อนข้างสูง การเลือกวัสดุ ที่จะมาเป็นท่อน้ำยาทำความเย็นของ R-410a ต้องเป็นท่อทองแดงที่มีความหนาที่เพียงพอทนต่อแรงดันน้ำยา โดยมาตรฐาน ท่อทองแดงที่ใช้ที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ เป็นไปตามตารางด้านล่างครับ

 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

ชนิดของท่อทองแดง

6.4 มม. หรือ  1/4“

Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขั้นต่ำ 0.80 มม.

9.5 มม. หรือ 3/8”

Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขั้นต่ำ 0.80 มม.

12.7 มม. หรือ 1/2”

Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขั้นต่ำ 0.80 มม.

15.9 มม. หรือ  5/8”

Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขั้นต่ำ 0.99 มม.

19.1 มม. หรือ 3/4”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

22.2 มม. หรือ 7/8”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

25.4 มม. หรือ 1”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

28.6 มม. หรือ 1 1/8”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

31.8 มม. หรือ 1 1/4”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

34.9 มม. หรือ  1 3/8”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

38.1 มม. หรือ 1 1/2”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

41.3 มม. หรือ  1 5/8”

Hard Drawn (ท่อตรง) Type L

  

ข้อควรระวังสำหรับการเลือก การจัดเก็บและงานติดตั้งท่อทองแดง

 

การเลือกท่อทองแดงที่ไม่ได้ตามสเป็ค ก่อให้เกิดผลต่อการทำงานของเครื่องดังนี้

1.เลือกท่อทองแดงชนิดบางกว่าสเป็ค อาจทำให้ท่อไม่สามารถทนแรงดันได้ อาจทำให้เกิดการแตกและน้ำยารั่วได้

2.ท่อบางหรือท่อม้วนบางอาจเกิดการบุบ เป็นรอยจากการคลี่ท่อ ทำให้น้ำยาไหลในระบบได้ไม่สะดวก ส่งผลให้น้ำยาเข้าชุดคอยล์เย็นไม่สะดวก เกิดฟองอากาศ ผลคือแอร์ไม่เย็น

 

ภาพประกอบ การจัดเก็บท่อทองแดงที่ไม่ถูกต้อง

   

 

 

 

 

             

             ผลกระทบที่เกิดจากการจัดเก็บท่อที่ไม่ถูกวิธี ท่อมีฝุ่นแป้งภายใน ทำให้เกิดการอุดตัน หรือไปกีดขวางทางเดินน้ำยาภายใน ทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะที่บริเวณอุดตัน เนื่องจากแรงดันน้ำยาลดลงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงตาม