วลีคม..เปลี่ยนชีวิต

"กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จก็คือ การระบุออกมาให้ได้ว่าคุญสนุกกับการทำสิ่งใดมากที่สุดแล้วพยายามสร้างรายได้ที่ดีจากการทำสิ่งนั้น"นโปเลี่ยน ฮิลล์


"กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จก็คือ การระบุออกมาให้ได้ว่าคุญสนุกกับการทำสิ่งใดมากที่สุดแล้วพยายามสร้างรายได้ที่ดีจากการทำสิ่งนั้น"