วลีคม..เปลี่ยนชีวิต

"การทำตนให้มีความสุขทั้งกายและใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในกาย และใจตนเลย" ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "คาถาชีวิต" วิกรม กรมดิษฐ์

 "การทำตนให้มีความสุขทั้งกายและใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในกาย และใจตนเลย"ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "คาถาชีวิต" วิกรม กรมดิษฐ์