วลีคม..เปลี่ยนชีวิต

"การทำตนให้มีความสุขทั้งกายและใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในกาย และใจตนเลย" ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "คาถาชีวิต" วิกรม กรมดิษฐ์

Category: มุมหนังสือ..เปลี่ยนชีวิต
Created on Tuesday, 25 February 2014 00:00
Last Updated on Monday, 19 May 2014 12:38
Written by ทีมงาน vrvclub.com
Hits: 3090

 "การทำตนให้มีความสุขทั้งกายและใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในกาย และใจตนเลย"ส่วนหนึ่งจากหนังสือ "คาถาชีวิต" วิกรม กรมดิษฐ์