วลีคม..เปลี่ยนชีวิต

"ความคิดที่ว่า "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" นั้นเป็นความหมายทางบวก คือ ใน 100 เรื่องที่ยากหรือในเรื่อง 100 เรื่องทั่วไปในโลกจะมีประมาณ 95-98 เรื่องที่เป็นไปได้" โดย: กฤษณะ กฤตมโนรถ


"ความคิดที่ว่า "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" นั้นเป็นความหมายทางบวก คือ ใน 100 เรื่องที่ยากหรือในเรื่อง 100 เรื่องทั่วไปในโลกจะมีประมาณ 95-98 เรื่องที่เป็นไปได้ และสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ คนที่ประสพความสำเร็จทั้งหลายในโลกล้วนแต่เป็นที่มีความเชื่อว่า "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้" พลังอำนาจทางความคิดของคนนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน การสร้างผลงาน สร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ก็สืบเนื่องมาจากแนวความคิดในทางสร้างสรรค์ของคน ด้วยความเชื่อนี้ โดย: กฤษณะ กฤตมโนรถ