เลือกแอร์ vrv แทนแอร์ระบบแยกส่วนคุ้มไหม สำหรับร้านสะดวกซื้อ?

เลือกระบบแอร์ vrv คุ้มไหมสำหรับร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ใช้แอร์ 150,000บีทียู เปิด 16 ชมต่อวัน? มีคำถามจากทางผู้สนใจระบบแอร์ vrv สำหรับการพิจารณาเลือกระบบแอร์ที่ใช้สำหรับพื้นที่ใน ร้านสะดวกซื้อที่มีพื้นที่ใหญ่หน่อย เปิดเกือบตลอดวันประมาณ 16 ชมต่อวัน เห็นว่าเป็นกรณีน่าสนใจ มาลองวิเคราะห์แบบละเอียดกันหน่อย เผื่อเป็นประโยชน์ สำหรับผู้สนใจทั่วไปครับ มาดูเงื่อนไข ของ ร้านสะดวกซื้อ มีข้อมูลดังนี้ครับ เปิดบริการตั้งแต่ 8:00am-12:00pm รวม 16 ชั่วโมงต่อวัน จำนวนคนในร้านวันที่เยอะหน่อยประมาณ 20คน พื้นที่รวม 139 ตรม ความสูงประมาณ 5 เมตร ต้องการใช้แอร์แบบต่อท่อลม อันดับแรก ลองคำนวณโหลดที่ต้องใช้

 

 

 

วางConceptแอร์ใหม่ระบบVRV(Variable Refrigerant Voloum)

นำข้อมูลต่างๆเข้าโปรแกรม ้heat load calculator พบว่าพื้นที่ตามรูป มีความต้องการความเย็นสูงสุด อยู่ที่ 149,069 บีทียู(43,686 W) ตอนเวลาประมาณ 10:00 น และต้องการความเย็นต่ำสุดอยู่ที่ 85,539 บีทียู(25,068 W) ในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น ดูตาราง Heat Load ด้านล่าง ประกอบ มาวางคอนเซปกันดูดังนี้1.มีชุด AHU แอร์ภายใน 3 ชุด (Run 2 ชุด STB 1 ชุด ชุดที่ 1 (จากบนลงล่างในแบบ ) ขนาด 98,000 บีทียู (Stand By) ชุดที่ 2 ขนาด 78,500 บีทียู(Operate กลางวัน+กลางคืน )ชุดที่ 3 ขนาด 78,500 บีทียู(Operate กลางวัน )ใช้ CDU ขนาด 16HP(154000 บีทียู)

ดังนั้นช่วงกลางวัน = 78,500+78,500 = 157,000 บีทียู

ดังนั้นช่วงเย็น  = 78,500 บีทียู

กรณีแรก : เลือกแอร์เป็นระบบ แอร์ธรรมดาแบบแยกส่วนต่อท่อลมขนาดใหญ่(ระบบแอร์เดิม)

เครื่องที่่ 1 150,000 บีทียู (STB-1) เครื่องที่่ 2 150,000 บีทียู รายละเอียดเครื่องมีดังนี้

กรณีที่ 2 :เลือกแอร์เป็นระบบ VRV-IV แบบต่อท่อลม(ระบบแอร์ใหม่)

เครื่องที่่ 1 98,000 บีทียู (STB-1) เครื่องที่่ 2 78,000 บีทียู เครื่องที่่ 3 78,000 บีทียู รายละเอียดเครื่องมีดังนี้

เปิดใช้งาน 16ชมต่อวัน คิดการเปิดแบบ

08:00-17:00 เปิด FCU 2 ชุด / 18:00-24:00 เปิด FCU 1 ชุด

นำค่า มาประเมิน จำนวนหน่วยไฟฟ้าโดยพิจารณาการทำงานของระบบ VRV ที่ใช้ชุดอินเวอร์เตอร์ปรับรอบตาม%loadได้ เราพบว่า ระบบvrv ใช้จำนวนหน่วยไฟฟ้ารวมเท่ากับ 4373.1 kwh คิดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงินทั้งสิ้น 16,591 บาทต่อเดือน ส่วนระบบแอร์ธรรมดาแยกส่วน ใช้จำนวนหน่วยไฟฟ้ารวมเท่ากับ 7,915 kwh คิดค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเงินทั้งสิ้น 30,077 บาทต่อเดือน มีความต่างค่าไฟฟ้าสูงถึง 45% จำนวนปีคืนทุนอยู่ประมาณ ไม่เกิน 4 ปีครับ คุ้มไม่คุ้มลองพิจารณากันดูนะครับ